Vroeger werkten medewerkers een leven lang voor dezelfde werkgever. Vandaag de dag ziet een loopbaan er helemaal anders uit. Werknemers werken langer (door de verhoogde wettelijke pensioenleeftijd). De mobiliteit op de arbeidsmarkt neemt toe, mensen veranderen m.a.w. sneller van job.

Het is niet evident om in dit snel veranderende loopbaanlandschap een duurzame loopbaan na te streven.

Bedrijven moeten inzetten op loopbaanbeleid waarbij werknemers begeleid worden om hun loopbaan flexibel in te vullen i.f.v. hun drijfveren, talenten en werk/privé balans.

Op die manier voorkomen bedrijven dat werknemers vastroesten in hun job & ziek worden. Of omgekeerd: gericht investeren in duurzaam loopbaanbeleid rendeert. Let wel: het is altijd een én én verhaal. De hoeksteen van elk succesvol loopbaanbeleid blijft immers de directe leidinggevende.

Jobcoaching is ook het fundament tijdens interne reorganisatie (wie hoort thuis in welke job) of is een stap bij een reintegratietraject. Vaak willen medewerkers in dat geval wel terug naar de huidige werkgever maar in een andere rol met een andere “werkbelasting”. Jobcoaches met kennis van zaken over het re-integratieproces spelen hierin een grote rol.

TARIEVEN

In het kader van werkbaar werk kunnen sommige coachingtrajecten gesubsideerd worden via loopbaancheques van de VDAB.  Voor de eerste loopbaancheque betaal je slechts 40 euro voor 4 uur begeleiding met de loopbaancheques van de VDAB.  Dat is erg voordelig, want de waarde bedraagt 550 euro.  De Vlaamse overheid legt dus 510 euro bij.  Voor de tweede cheque betaal je 40 euro en heb je recht op 3 uur coaching.

De voorwaarden zijn in Vlaanderen of Brussel wonen, voltijds of deeltijds als werknemer of zelfstandige aan de slag zijn en minimum zeven jaar als werknemer of zelfstandig gewerkt hebben.

De thema’s voor de loopbaancoaching die je bij mij kan volgen zijn werkbaar werk, relaties en communicatie in de werkcontext, kwaliteiten-reflectie, motieven-reflectie, leiderschap, groei en uitdaging, welke job past bij mij, starten en groeien als ondernemer.

Alvorens we een traject starten kan je gratis en vrijblijvend kennismaken.

Loopbaanbegeleiding is in samenwerking met Loopbaan in Groei.

CONTACTEER MIJ

Maak kennis met mij (Dana Ketels) of maak meteen een afspraak.