De Rots en Water-methodiek die ik gebruik, werkt precies op de thema’s waarmee kinderen / jongeren vaak worstelen, nl. zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen, weerbaarheid, zelfreflectie, veerkracht, sociale vaardigheden,…

We werken opbouwend, d.w.z.

Eerste stap: lichaamsbewustzijn, als je meer bewust bent van je lichaam, word je ook bewuster van je emoties.

Tweede stap: als je je emoties herkent, kan je hier over reflecteren, wat doe ik ermee ?

Derde stap: als je dit beseft, kan je zelf-reflecteren en leren hoe je ermee kan omgaan.

Vierde stap: en dan reiken we met de methodiek dé tools aan om hiermee om te gaan en zo in balans te komen in je lichaam maar ook door meer in harmonie om te gaan met de andere, dus sociaalvaardiger te worden.

PRAKTISCHE INFO

Over welke termijn loopt een traject?         

Daar we opbouwend werken, loopt een traject normaal over 10 sessies.

Hoe frequent gaat dit door?                        

Dit kan 1x per week zijn, maar het schema is flexibel in functie van het kind.

Is dit individueel, in groep?                         

Het voordeel is dat ik 1 op 1 werk, of met kleine groepjes van max 6.

Waar gaan de sessie door?

De trainingen gaan door in de oefenzaal van de gezondheidspraktijk Otkas.

Wanneer kunnen de sessies plaatsvinden?

Op werkdagen vanaf 18u30, op vrijdag (om de 2 weken), of op zaterdag, dit enkel na afspraak.
Om het meeste effect te bekomen is het belangrijk de sessies mooi na elkaar te laten opvolgen.

.

TARIEVEN

1 sessie (van 1 uur) bedraagt 35 EURO.

CONTACTEER MIJ

Maak kennis met mij (Annemie Scharff) of maak meteen een afspraak.